Etablerte selskaper har større innovasjonskraft enn den ensomme gründeren

Men mange vet ikke hva intraprenørskap betyr

- All forskning og statistikk viser at de nyskapende ideene har størst sjanse for å overleve på innsiden av eksisterende virksomheter, sier Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitetet.

- Den største innovasjonskraften finnes i etablerte virksomheter, slår Christian Chramer, regiondirektør i NHO Troms og Finnmark, fast.

Det blir stadig mer vanlig å bruke begrepet «intraprenørskap» på det som kan oppsummeres som utvikling og innovasjon innenfor eksisterende virksomheter.

Ikke like sexy

Temaet er ikke like sexy som startups, gründere og nyetableringer. Vi dyrker den romantiske forestillingen om den myteomspunnede, geniale Petter Smart-entreprenøren som mutters alene utvikler noe verden aldri aldri sett før. Og blir milliardær på det.

I virkeligheten ser verden annerledes ut.

- Sannheten er at den ensomme entreprenøren ofte ramler på ræv, sier Røvik.


Professor Kjell Arne Røvik

Derfor er innovasjon i eksisterende næringsliv så viktig. Sjansen for at nye tanker overlever og blir til noe varig og levende, er større.  Og i det store bildet hjelper det lite med noen få vellykkede gründere hvis eksisterende bedrifter går dukken samtidig.

En sammenligning fra Statistisk sentralbyrå viser at unge vekstbedrifter ikke skaper like mange arbeidsplasser som de eldre. De som er eldre enn ti år har mer enn ti ganger større vekst i verdiskaping og antall arbeidsplasser.

Øker sjansen til å overleve

I en eksisterende bedrift finnes et kunnskapsgrunnlag, erfaring og ofte finansielle muskler som øker overlevelsessjansen for nye ideer.

Christian Chramer trekker fram tromsøbedriften NOFI som et spesielt godt eksempel på en virksomhet som tar intraprenørskap på alvor, og hvor de gode ideene ofte kommer nedenfra og opp.

Det vi overlever på


Dag Nilsen

-  Intern verdiskapning er grunnlaget for driften til NOFI. Det er det vi overlever på, så det har vi et nært forhold til, sier Dag Nilsen, utviklingssjef i NOFI.

NOFI er blant annet store innenfor oljevern, men teknologien som brukes har faktisk sine røtter i fiskerisektoren

Kunnskap om fiskeri til oljesektoren

- Vi produserte fiskeutstyr tidlig på 80-tallet som var kjempegodt til å ta fisk opp fra havet. Oljevern er mye av det samme, man bytter ut fisk med olje, men det er mange av de samme problemstillingene. Så der overførte vi kunnskap fra fiskeri til olje og gass.

Et annet eksempel kan folk flest se utenfor kaia i Tromsø sentrum. De nye flytebryggene som Nofi har levert er et resultat av en teknologi som først ble brukt til å produsere oppdrettsanlegg.

Den viktigste innovasjonen

Den årvisse Næringslivsdagen Nord som går av stabelen i Tromsø 22. november har valgt nettopp Intraprenørskap som tema. I disse dager bookes kapasiteter på området fra både inn- og utland. Målet er å arrangere en konferanse som er relevant, aktuell og et must for næringslivet å få med seg.

Det er på tide med et større fokus på den innovasjonen som tross alt er desidert størst og viktigst i næringslivet; den som skjer i eksisterende virksomheter.


Johnny Fjellberg

Totalrenovering har på få år bygd seg opp til å bli en av de største aktørene i nordnorsk byggebransje. Også der tenker man hele tiden på hvordan man kan fornye seg, og gjøre ting på andre måter.

- For noen år siden opprettet vi Totaleiendom, et meglerfirma, innenfor Totalrenovering. Det er et eksempel på intraprenørskap, sier Johnny Fjellberg, prosjektleder i Totalrenovering.

Kjempeviktig tema

- I sjømatnæringa er intraprenørskap kjempeviktig. Vi holder på med det hele tida, sier Renate Larsen.

Larsen er i disse dager i ferd med å bytte beite fra administrerende direktør i Lerøy Aurora AS til administrerende direktør i Sjømatrådet.

- Norge kan ikke bli billigst på noe, men vi kan være best på teknologi, kvalitet og produktutvikling, legger hun til.

For lite oppmerksomhet

- Det er for lite oppmerksomhet omkring denne typen innovasjon, sier professor Kjell Arne Røvik.

- Media er kanskje mest opptatt av de ensomme gründerne, Askepott-historiene, men mitt inntrykk er forståelsen av verdien ved konstant fornyelse er tilstede i høy grad, sier Christian Chramer.

Få inn nye folk

Regiondirektøren i NHO peker imidlertid på noen utfordringer:

  • Mange av de nordnorske bedriftene er små- og mellomstore med under 10 ansatte. Det betyr at daglig leder ofte også har ansvar for regnskap, personal og andre ting i tillegg. Da kan det bli lite ressurser til utvikling.
  • Det er viktig å fortelle om suksesshistoriene, men også om hvorfor noen ikke lykkes. Stikkord er ofte manglende fornying.
  • Man er nødt til å prøve og feile for å lykkes. Man blir ikke en dårligere daglig leder av å innrømme at noe ikke gikk.

- En nøkkel for å lykkes er de ansatte. Få inn nye folk med andre ideer, som ser ting med andre øyne og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter, sier Christian Chramer i NHO.

 

31.8 2016 15:14