Ingvild Bratterud hos Himmel & Hav forteller at boligkjøpere bør sjekke hvor stor andel fellesgjelden er sammenlignet med innskuddet.

Slik unngår du fellesgjeld-fellen

Dette er reklame for Strandvegen Utvikling. 

Når du kjøper borettslagsleilighet bør du sjekke totalprisen på boligen. Er fellesgjelden høy og kjøpesummen lav, bør du være på vakt.

Tidligere kunne man kjøpe borettslagsleilighet med kun 10% innskudd. Det var ikke uvanlig å se annonser for leiligheter godt under 200.000 kroner i kombinasjon med 7 års avdragsfrihet. Flere som kjøpte klarte ikke å betjene økte bokostnader når avdragene skulle betales sammen med en allerede høy rente. Resultatet ble i mange tilfeller mislighold av fellesgjeld. Bare i Tromsø førte det til at flere borettslag gikk konkurs, og beboerne mistet flere titalls millioner i innskudd.

Nye regler gir økt sikkerhet

- I dag er reglene skjerpet inn, og kravet til utjevning av fellesgjeld og innskudd er større. Fellesgjelden kan maksimalt utgjøre 75% av total salgssum. Dette er et virkemiddel for at borettslagene skal få en tryggere økonomi. Målet er at man skal unngå konkurser som følge av mislighold av fellesgjeld. Dette sier Ingvild Bratterud, som er salgskonsulent på Himmel & Hav, det siste boligprosjektet på Strandkanten i Tromsø.

Registrer deg hos Himmel & Hav her. 

40/60

Prinsippet er at lav fellesgjeld gir en tryggere økonomi for borettslaget. Andelseierne blir ansvarlig for en større andel av kjøpesummen selv, og dårlig betalingsevne får mindre utslag for fellesskapet

- På Himmel & Hav er fellesgjelden på leilighetene kun 60%. Vi har valgt denne fordelingsnøkkelen fordi det gir en bedre økonomisk forutsigbarhet for borettslaget, noe som også kommer beboerne til gode. Kjøperne kan også legge opp til en individuell nedbetalingsplan for å kvitte seg med sin andel av fellesgjelden, forteller Bratterud.

Inngangsbillett til boligmarkedet

Prosjektet er i salg med 52 leiligheter i første byggetrinn. De som kjøper leilighet her får en svært gunstig låneavtale på fellesgjelden som går over 50 år. Avdragene på fellesgjelden reduseres når låneavtalen forlenges. Det reduserer de månedlige avdragene og gir en gunstig inngangsbillett til boligmarkedet.

- Vi har også gjort det slik at avdragene på fellesgjelden skal betales fra første dag, ikke bare rentene. Dette gir kjøperne en forutsigbar økonomi ettersom bokostnadene ikke plutselig øker etter noen år med avdragsfrihet, sier Bratterud.

Økt sikkerhet

Når man kjøper bolig i borettslag skal det være et trygt kjøp. Derfor er Himmel & Hav medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Hvis for eksempel naboen din slutter å betale avdragene på fellesgjeld over en periode vil leiligheten til vedkommende bli solgt. En andel av salget går med på å dekke tapet av fellesutgifter. Sikringsfondet dekker resten dersom salget ikke dekker alt. 

30.5 2016 15:37

Himmel & Hav

Om Himmel & Hav

 • Salget har startet
 • Borettslag
 • 60% av kjøpesum er fellesgjeld
 • 40% av kjøpesum er innskudd
 • 50 års betalingstid på fellesgjeld
 • Ingen avdragsfrihet
 • Mulighet for individuell nedbetaling (IN) av fellesgjeld
 • Medlem av Borettslagenes Sikringsfond
 • 37-120 kvm
 • 1- til 5-roms leiligheter
 • Byggestart september/oktober 2016, med forbehold om at nok enheter selges
 • Estimert innflytting våren 2018

Registrer deg på himmeloghavbo.no